دوشنبه 4 مهر 90

و دوباره پستی غیرخصوصی جهت دریافت کامنت ها!

/ 3 نظر / 29 بازدید
الهام

اولا چشم ما روشن..... چرا آپ میکنی خبر نمیدی؟!ّ! ثانیا بابت خبرهای خوبت تبریک..... مقاله.... پذیرش..... فقط منظورت از افعال جمع برای رفتن هلند را نفهمیدم؟! ثالثا با این اضافه ظرفیت دکتری که از امسال اعمال کردن هرکسی دوست داشته دکتری بخونه داره میخونه!! بنابراین اگر رفتنت هم خدای نکرده منتفی شد بهت قول میدم فقط اگر اراده کنی سال دیگه دانشجوی دکتری هستی بخصوص که الان ژورنال هم داری!

غزال

عزیزم دوست دارم نوشته هات رو بخونم بخصوص اینکه فکر میکنم دغدغه های فکریت مثل خودم باشه. ممنون میشم رمزت رو داشته باشم.