پنج شنبه 5 شهریور 88

زیباترین جمله ای که این روزها خوانده ام، نمی دانم دقیقا از کجا:

 

گاهی اوقات آدمها، شرایط گفتن ندارند.

باید از چشمهایش بخوانی آنچه باید را، تا اشک نشود حرفهایش و نبارد...

/ 4 نظر / 33 بازدید
شیرین

جمله زیباایی بود ...

شیرین

جمله زیباایی بود ...

ندا

حیف که این روزها نه وقت کافی می ذاریم و نه دقت کافی برای اطرافیانمون!