یک شنبه 5 آذر 90

دوباره پستی غیرخصوصی جهت دریافت کامنت ها!

/ 4 نظر / 29 بازدید
الهام

صبح کلی نظر دادم همش پرید.این پستای رمزدارت نظرها را ایگنور میکنه دیگه چیزی نمیگم![قهر]

الهام

تو هم كه تو غافل گيري استادي......[چشمک] بابا دوست دوساله و روشنفكري خانواده........ خيلي خوشحال شدم من آخرش نفهميدم كه هلند ميري يا نميري؟! ميگي بورس كامل لازمه ولي براش ميخواي بري سركلاس شريف! اميدوارم در همه موارد بهترينها برات پيش بياد.....[لبخند]

الهام

راستي 1شنبه 6 آذر 90 بود[لبخند]

saba

ایلیا «میم» به وضوح به عنوان بزرگترین معلم علوم باطنی و مفسر بزرگ الاهیسم در این عصر محسوب می شود. عصاره تعلیمات استاد ایلیا میم «تسلیم الهيست» و مراحل هفتگانه تعلیمی بر همین اساس پی ریزی شده است برخورداری از روح خدا (مسح شدگی) و زنده پرستی و باطن گرایی، از شاخص ترین وجوه تعلیمی ایلیاست. در یک مقایسه، ایلیا میم رام الله را می توان خلاق ترین، متفکرترین و هوشمندترین معلم باطنی در عصر حاضر محسوب کرد. www.oloombateni.com WWW.OLOOMBATENI-OLOOMBATENI.BLOGSPOT.COM http://www.oloombateni.com/Bultan/2314/ http://www.oloomebateni.com/ http://www.oloomebateni.net/